Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 705

Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 705
Item# newitem283824129
$39.99
Color: 

Product Description

Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 705
BRAID-LONG CURLY WITH SKIN TOP