Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 702

Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 702
Item# newitem283823837
$39.99
Color: 

Product Description

Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 702
BRAID-LONG CURLY WITH SKIN TOP