Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 701

Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 701
Item# newitem283823558
$39.99
Color: 

Product Description

Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 701
BRAID-LONG CURLY WITH SKIN TOP