Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 700

Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 700
Item# newitem283823408
$39.99
Color: 

Product Description

Harlem 125 Shanghai Braid Collection High Temp Fiber Wig SC 700
BRAID-LONG CURLY WITH SKIN TOP